Rhieni Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase Parents

Annwyl rieni/Dear parents

Bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn ymarfer sgiliau athletau yfory ar y trac/cae. Allwch chi sicrhau bod gan eich plentyn ddillad addysg gorfforol a threinars addas ogydd.

The Foundation Phase pupils will be practising athletics skills tomorrow on the track/field. Can you please ensure that your child has their PE kit and suitable trainers.

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288