GWENER ‘GWYCH’ – FANTASTIC FRIDAY

Dydd Gwener yma rydym wedi cael gwahoddiad i ‘Cneifio Llyfasi’ rhwng 11:00 a 12:00.

Er gwybodaeth – Bydd Cwmni Da yn ffilmio tra byddwn yn y digwyddiad.

Bydd disgyblion Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 yn nofio yn y prynhawn

 

This Friday we have been invited to ‘Cneifio Llyfasi’ between 11:00 and 12:00.

FYI – Cwmni Da will be filming while we are at the event.

Reception to Year 6 pupils will be swimming in the afternoon.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288