Dosbarth Llywelyn

Dosbarth Llywelyn

Ydi’n bosib i ddisgyblion Dosbarth Llywelyn ddod a deunydd ailgylchu i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda. Gallai fod yn focs cardfwrdd, boteli llefrith, tuniau bwyd ayyb. 

Is it possible for Llywelyn Class pupils to bring recycling material to school tomorrow please. It could be a cardboard box, milk bottles, food tins etc.


Diolch


Miss Llywelyn


 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288