Gwener ‘Gwych’/ Fantastic Friday!!

Annwyl rieni,

Yfory byddwn yn cynnal gweithgareddau hwyliog fel rhan o’n Gwener ‘Gwych’  olaf y flwyddyn. Gofynnwn i’r plant wisgo dillad ysgol i ddod i’r ysgol, ond hefyd i ddod a hen ddillad sbâr gyda hwy, rhag iddynt faeddu yn ystod y gweithgaredd ‘Tie dye’. Cofiwch am ein hagoriad swyddogol Cwt Celyn, a chyfle i ffarwelio a blwyddyn 6. Edrychwn ymlaen at weld pawb unwaith eto. 

Diolch,
Mr Evans a Miss Llywelyn

Dear parents,
Tomorrow being our last Fantastic Friday of the year, we will be holding fun activities here at the school. We ask the children to wear school clothes to come to school, but also to bring old spare clothes with them, in case they get messy during the ‘Tie dye’ activity​. Remember about our social evening tomorrow night to officially open ‘Cwt Celyn’ and farewell to year 6. We look forward to seeing you again. 

Diolch,
Mr Evans a Miss Llywelyn

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288