Ffurflen Brechiad Ffliw – Flu Vaccination Form

​ Annwyl Rieni / ​Dear Parents

Rydym wedi rhannu ffurflen brechiad ffliw i blant Meithrin i Flwyddyn 5.  Bydd plant Bl 6 yn cael y ffurflen o’u hysgol uwchradd.

Gofynnwn i bawb gwblhau’r ffurflen, hyd yn oed os nad ydych am i’ch plentyn dderbyn y brechiad.  Rhaid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Gwener nesaf, Gorffennaf 15 os gwelwch yn dda.

Bydd staff y tîm imiwneiddio yn dod i’r ysgol ar Hydref 7fed i roi’r brechlun.

We have given out the flu vaccination forms to Nursery to Year 5 children.  Year 6 children will get their forms from the secondary school.

We ask that everyone completes the form, even if you do not wish your child to have the vaccination.  The forms must be returned by next Friday, 15 July please.

The immunisation team will be in school on 7th October to give the vaccinations.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288