Gwybodaeth – Information

Welsh Whisperer

Bydd y Welsh Whisperer yma gyda ni yfory. Mae o’n gwerthu ychydig o nwyddau os hoffech eich plentyn ddod ag ychydig o arian poced. Byddwn ni fel ysgol yn prynu rhai ar gyfer gwobrau hefyd. Bydd yn cynnal gig o 2 yp ymlaen – ar y buarth os yw’r tywydd yn ffafriol. Croeso i chi ymuno a ni ar y buarth os yw’r tywydd yn caniatáu. 

The Welsh Whisperer will be with us tomorrow. He will be selling some merchandise if your child wants to bring in some pocket money. We as a school will also be purchasing some as prizes as well. He will be performing a gig from 2 o clock onwards on the yard if the weather is favourable. You are more than welcome to join us if the weather is kind. 

Parti Calan Gaeaf – Halloween Party

Caiff y plant wisgo yn greadigol os dymunir ar ddydd Gwener – ond dim pwysau! Byddwn yn cael cinio thema arbennig a pharti rhwng 1:30 a 3.

The children can dress up on Friday if they wish – but no pressure! We will have a themed lunch and a party between 1:30 and 3.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288