Cardiau IQ / IQ Cards

Diolch i bawb sydd wedi dychwelyd y cardiau IQ i’r Ysgol.  Mi fydd y gost yn ymddangos ar ParentPay pnawn yma.  Os nad ydych wedi dychwelyd yr archeb ydi hi yn bosib i chi wneud erbyn dydd Iau fan bellaf er mwyn ei bostio cyn hanner tymor.

Thank you to everyone who have returned their IQ card order.  The cost will appear on ParentPay this afternoon.  If you have not returned your order please do so by Thursday at the VERY latest as they need to be posted before half term.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288