Gwybodaeth – Information

Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn 

Edrychwn ymlaen at ein ‘Eisteddfod Ysgol’ yn yr Hwb Cymunedol Llysfasi ar ddydd Gwener, Ebrill 1af- 1:30 – 3:00 – Croeso i bawb ymuno a ni.

We look forward to our Eisteddfod in the Community Hub Llysfasi on Friday, April 1st – 1:30-3:00 – a warm welcome to you all.


Cymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon Ysgol Pentrecelyn – PTFA

Yn dilyn yr Eisteddfod, mae gwahoddiad i bawb ddod at i’w gilydd yn Llanbenwch tua 3:30 am baned a chyfle i ail gysylltu gyda phawb.  Os ydych am ymuno a ni fedrwch chi roi neges ar y grwp WhatsApp neu gysylltu a’r ysgol er mwyn i ni adael i Llanbenwch wybod.

Following the Eisteddfod, there is an open invitation for anyone to come to Llanbenwch about 3:30 for a paned and catch-up. If you are able to join us please can you put a message on the WhatsApp group or contact school.

Dathlu’r Pasg / Easter celebrations

Mi fydd cyfle i’r plant ddathlu’r Pasg pnawn dydd Iau, 7fed Ebrill.  Eto eleni mi fydd cystadleuaeth unigryw Ysgol Pentrecelyn o Rowlio’r Wy!   Bydd angen i’r plant ddod ag wy wedi ei ferwi yn galed a’i addurno i’r ysgol y bore hwn.  ​Mae croeso i blant Cylch Meithrin a Ti a Fi ymuno a ni hefyd.  Mi fydd y CRhFfA wedi trefnu gwobrau.

Byddwch yn derbyn taflen addurno Wy Pasg adref yfory hefyd.

There will be an opportunity for the children to celebrate Easter on Thursday afternoon (7th April).  They will take part again this year in Ysgol Pentrecelyn legendary Egg Rolling competition!  They will need to bring with them a decorated hard boiled egg on the day and as usual the PTFA will be awarding prizes. 

You will also receive an Easter egg sheet to decorate at home tomorrow.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288