Gwybodaeth/information

Nofio/Swimming

Fel rhan o’n ‘Gwener Gwych’ byddwn yn mynd i nofio bob yn ail ddydd Gwener o ddydd Gwener yma, Mai 6ed

(sef Dobarth Derbyn i flwyddyn 6).

£2 ar Parentpay ogydd

As part of our ‘Fantastic Fridays’ we will be going Swimming every other Friday afternoon from this Friday, May 6th (Reception – Year 6 pupils). 

*Foundation phase pupils – please don’t worry about swimming ability – it is an opportunity to gain confidence and develop independence.

£2 on Parentpay please

Addysg Gorfforol/Physical Education

CA2 – athletau – pnawn Iau – dewch i’r ysgol wedi gwisgo yn addas.

KS2 – athletics – Thursday – please come to school in kit.

Cyfnod Sylfaen – pnawn Mawrth – dillad yn yr ysgol. 

Foundation Phase – Tuesday afternoon – clothes in school.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288