Nofio – (Dosbarth Derbyn – Bl 6) / Swimming (Reception to Yr 6)

​Cofiwch – Bydd angen bag nofio gyda gwisg, tywel ayyb

Remember – They will need a swimming bag with costume, towel etc 

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288