Gwybodaeth – Information

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn nol ar ddydd Llun. Bydd clwb Brecwast ar agor fel arfer am 8yb a chlwb Celyn ar ôl ysgol.
Cinio Ysgol –  Fel y gwyddoch bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cychwyn gweithredu Cinio am ddim i blant Cyfnod Sylfaen.  Bydd hyn yn cychwyn gyda phlant dosbarth Derbyn ym mis Medi ac mi wnawn ni eich diweddaru gyda dyddiadau eraill mor fuan â phosib.

We look forward to welcoming you all back on Monday.

Breakfast club will be open from 8 as usual as well as Clwb Celyn after school.

School dinners – as you are aware Denbighshire County Council will be rolling out universal free school meals to all foundation phase pupils over the next 12 months.  This starts with Reception pupils this September and we will let you know future role out dates once they have been announced.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288