Gwybodaeth / Information

Dydd Mercher 

Dydd Gŵyl Dewi – Plant i wisgo gwisg draddodiadol Gymreig neu dop Cymru/lliwiau Cymru.  Bydd angen sgert/trowsus ac esgidiau Ysgol os gwelwch yn dda.

St David’s Day – Pupils may wear traditional Welsh costume or a Welsh top/Welsh coloured top.  They will need to wear school skirt/trousers and shoes.​

Dydd Iau 

​Plant i ddod a chot gynnes dydd Iau ar gyfer gweithgareddau yn yr ysgol goedwig.​

Pupils to wear a warm coat on Thursday as they will be undertaking activities in the forest school. 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288