Gwybodaeth / Information

Llongyfarchiadau i Catrin ar ei pherfformiad gwych yn Eisteddfod Offerynnol yr Urdd nos Fercher.   Congratulations to Catrin for her performance in the instrumental Eisteddfod on Wednesday evening.

Dawnsio Disgo – Dymuniadau gorau i grŵp Pentrecelyn (Ela, Nansi, Gwenllian. Efa a Catrin) ac Ela ar nos Fercher 22ain Mawrth. Diolch i Elen Wynne am ei hyfforddi, holwch Elen am fwy o wybodaeth am amseroedd cyfarfod ayb.

Disco Dancing – Good luck to grŵp​ Pentrecelyn (Ela, Nansi, Gwenllian, Efa and Catrin) and Ela on Wednesday night 22nd March.  Thank you to Elen Wynne for her support, please contact Elen for further information regarding meeting times etc.

Pob lwc i Barti Canu Ysgol Pentrecelyn a Nansi yn yr Eisteddfod Sir dydd Sadwrn nesaf 25ain Mawrth, eto mwy o wybodaeth ac amseroedd i ddilyn.

Good Luck to the Parti Canu and Nansi in the County Eisteddfod next Saturday 25th March, again more information to follow once it is received from the Urdd.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288