Diwrnod trwynau coch 17/3/23 Red nose day

Neges gan ein Cabinet Ysgol
Gwisgwch rywbeth Coch sef dillad eich hun.
Oherwydd rhagolygon y tywydd byddwn yn paratoi gweithgareddau tu mewn bellach.
Cofiwch gyfrannu ar Parentpay

Message from our School Cabinet
Wear something red i.e. own clothes.
Due to the weather forecast we will now be arranging activities indoors.
Remember to donate on Parentpay.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288