Gwybodaeth – Information

Byddwn yn gorffen y tymor prysur a llwyddiannus yma gydag ein Ras Wy traddodiadol ar fuarth yr ysgol.  Gofynnwn i ddisgyblion ddod ac wy wedi ei addurno a’i ferwi yn galed i’r ysgol dydd Gwener 31ain o Fawrth.  I’r rhai sydd heb fod yn rhan o’r ras o’r blaen gweler y fidio o us o rasys blwyddyn ddiwethaf!!  Mae’r achlysur yma yn llawn hwyl a chyffro ac yn unigryw i Ysgol Pentrecelyn.

 ​

Cofiwch byddwn yn cynnal ein ‘Eisteddfod Ysgol’ ac yn dathlu Pen-blwydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn yn yr HWB Cymunedol yn Llysfasi pnawn yfory, 1:30 i 3:00.  Mae croeso cynnes i bawb ymuno a ni i wylio ein disgyblion talentog ac i fwynhau paned a chacen.

Ysgol hardd fu’n hyrwyddo – talent

Plant i flaguro;

We will be ending this busy and very successful term with our traditional Egg Rolling  races on the school yard.  Pupils are to bring a decorated hard boiled egg to school on Friday 31st of March, for those who have not taken part please see attached video of one of last years races!!  This is definitely a highlight of the school year with the pupils and tradition that is unique to Ysgol Pentrecelyn.

  

Remember that the School Eisteddfod  and a celebration of Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn’s 1st Birthday will be held in the Community HWB at Llysfasi tomorrow 1:30 – 3:00.  There is a warm welcome to our all to attend to watch our talented pupils perform and enjoy a paned and light refreshment after.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288