Gwybodaeth – Information

Cofiwch am ddigwyddiad ‘Calan Gaeaf’ y GRhFfA ar ddydd Gwener

Gofynnwn am gyfraniad o £1 neu fwy mewn amlen ogydd. Bydd yr amlenni wedyn yn cael ei rhoi mewn blwch yn y swyddfa i’w sortio ar ôl hanner tymor.

Er gwybodaeth – Tempest – lluniau Ysgol – Dydd Llun, Tachwedd 16eg

Remember the PTFA ‘Halloween’ day on Friday.

We kindly ask for a contribution of a £1 or more in an envelope please. The envelopes will then be stored in the office to be sorted after half-term.

FYI – Tempest – School Photographs – Monday 16th November 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288