CRhFfA – PTFA – Cofiwch/Remember

CRhFfA  – PTFA – Cofiwch/Remember

Gan nad ydym yn gallu cynnal ein gweithgareddau Calan Gaeaf arferol eleni, mae’r GRhFfA yn gwahodd teuluoedd Pentrecelyn i gymryd rhan mewn cystadleuaeth cerfio Pwmpen. Mae’r rhain i’w gwblhau adref a lluniau i’w yrru ar e-bost i Bydd gwobrau ar gyfer cerfio creadigol.


As we are unable to have our usual Halloween festivities the PTFA are inviting all of our families to take part in a Pumpkin carving competition.These are to be carved at home and a picture submitted to school via email on There will be prizes for the most creative Pumpkin made by various age groups.​

Cofiwch ddychwelyd eich gwaith cardiau ‘Dolig ar ôl hanner tymor hefyd. 

​Remember also to return your IQ art work for Christmas cards and gifts after half-term.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288