Gwybodaeth / Information

Cofiwch am ein gwasanaeth Diolchgarwch ar bnawn Mercher.  Bydd ein casgliad eleni tuag at Sefydliad y DPJ.

Hefyd, ein gweithdy blodau gydag Ellen Firth pnawn ‘fory – croeso i chi ymuno a ni.

Remember our Thanksgiving service on Wednesday afternoon.

​Our collection this year will go towards The DPJ Foundation.

 

Also, our flower arranging workshop with Ellen Firth tomorrow afternoon – you are welcome to join us.

Gwener Gwych – Fantastic Friday

Disgo Calan Gaeaf (cawn wisgo ar gyfer yr achlysur!) – Halloween disco (children may dress accordingly!)

Gweler cofnodion cyfarfod CRhFfaA amgaeedig. Cyfarfod oedd hwn i ddechrau paratoi a chynllunio ar gyfer dathliadau 150 mlynedd  Ysgol Pentrecelyn.

Please see attached minutes of the PTFA meeting on the 5th October when we met to start planning the 150th Anniversary Celebrations.

Dyma’r lluniau anfonwyd i’r Bedol gyda’n newyddion mis Hydref, yn anffodus nid ydynt wedi cael ei ychwanegu.​

These are the pictures that were sent to the Bedol for use in the October edition which were unfortunately not included.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Cofnodion-5Hyd23-1.pdf