Gwyl Gyhoeddi – Urdd

Cyfarfod am 9:45 ‘fory (Marchnad Prestatyn) ar gyfer y Bws Wennol. Gwisgo coch, gwyn neu wyrdd a chôt law!

Meet tomorrow at 9:45 (Prestatyn Market) for the Shuttle Bus. Wearing red, white or green and a raincoat!

Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288