Mabolgampau Llanfair Sports 25/5/19

Annwyl Rieni

Fel y gwyddoch bydd Chloe ac Ela yn frehines ac yn forwyn ym Mabolgampau Llanfair dydd Sadwrn yma, Mai 25.

Yn y gorffennol mae tîm pêl-droed o Ysgol Pentrecelyn wedi cystadlu.  Os hoffai eich plentyn fod mewn tîm ac ar gael dydd Sadwrn, gadewch I mi wybod.

Hefyd, os oes rhywun ar gael I fod yng ngofal y tîm dydd Sadwrn, gadewch I mi wybod a byddwn yn ddiolchgar iawn.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

As you know Chloe and Ela are queen and attendant at Llanfair Sports this Saturday, 25 May.

Previously, a football team has competed in the Sports from Ysgol Pentrecelyn.  If your child would like to be in a team and can come on Saturday, please let me know.

Also, I would be very grateful if someone could be in charge of the team.  If anyone is available please let me know.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288