Trefniadau 23/5/19 Arrangements

​​Annwyl rieni/Dear parents

Gweler trefniadau isod ar gyfer ein diwrnod arbennig i ddathlu Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Iau​.

Please find below arrangements for our special day to celebrate Ysgol Pentrecelyn on Thursday.

1:30 Gwasanaeth Ysgol – (plant a staff yn unig) Ymwelydd – Mr Gwion Lewis

         School Assembly – (pupils and staff only) Visitor – Mr Gwion Lewis

        

2:00 CRhFfA – helpu i osod y byrddau yn y neuadd a pharatoi paned plis.

         PTFA – to help set up tables in the hall and prepare a cup of tea/coffee please.

2:15 Cyfle i rieni a ffrindiau – Paned a sgwrs yn y neuadd gyda Gwion (plant yn y dosbarth)

         Parents and friends – Cup of tea and a chat with Gwion in the School hall (pupils in class)

 

6:10 Plant i gyrraedd/Children to arrive – Coleg Llysfasi (Darlithfa) Llysfasi College (lecture hall)

6:30 

Trefn y noson/Order of the evening

Andrew Evans

Gwion Lewis

Plant Pentrecelyn

Aled Roberts

Plant Pentrecelyn

Llyr Huws Gruffydd

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support ​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288