Mabolgampau – newid/change

Yn anffodus bydd angen newid dyddiad Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn. Byddwn yn cadarnhau yn fuan.
Unfortunately we will have to change the date of Mabolgampau Ysgol Pentrecelyn. We will confirm as soon as possible. Our Year 6 pupils received an invitation yesterday to a special evening in Ysgol Brynhyfryd on the 27th.
Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. Apologies for any inconvenience.
Andrew Evans