Siarter Iaith -GWOBR AUR Language Charter – GOLD AWARD

Annwyl rieni

Yn dilyn asesiad trylwyr wythnos yma, mi rydw i yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Pentrecelyn wedi derbyn y Wobr Aur Siarter Iaith.

Newyddion gwych!

Bydd Seremoni gwobrwyo yn Neuadd y Sir ar fore Llun, Mehefin 17eg.

Following a thorough assessment this week, I am proud to announce that Ysgol Pentrecelyn has been awarded the Language Charter Gold Award. Great News! 

There will be an award Ceremony in County Hall on Monday morning, June 17th.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn  01978 790288