Mae gan Ysgol Pentrecelyn dalent! – Pentrecelyn’s got Talent!

YN FUAN/COMING SOON

MAE GAN YSGOL PENTRECELYN DALENT! – PENTRECELYN’S GOT TALENT!

mwy o fanylion i ddilyn gan Y CABINET – more details to follow from the CABINET

Ysgol hardd fu’n hyrwyddo – talent

Plant i flaguro;

Dal mewn bri mae brethyn bro

A’r heniaith heb heneiddio.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288