Meithrin Medi 2020 – Nursery September 2020

Annwyl Rieni

Plant i ddechrau’r Dosbarth Meithrin Medi 2020 – Os oes gennych blentyn gafodd ei eni rhwng 1/9/2016-31/8/2017 mae gofyn i chi wneud cais am le mewn Dosbarth Meithrin erbyn dydd Gwener, Chwefror 21, 2020.  Gallwch naill ai:

–          wneud cais arlein ar wefan Cyngor Sir Ddinbych – https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

–          cwblhau’r ffurflen sydd wedi’i hatodi i’r ebost yma a’i hanfon i’r cyfeiriad ar ben y ffurflen

–          cysylltu efo’r Adran Derbyniadau Ysgol yn Neuadd y Sir Rhuthun (01824 706100)

Os gwyddoch am rywun sydd ddim eto’n riant yn Ysgol Pentrecelyn a sydd â phlentyn yn yr oedran yma, gofynnwn ichi basio’r neges yma ymlaen iddyn nhw os gwelwch yn dda.

Yn gywir
Andrew Evans

 Dear Parents

Children starting in a Nursery Class September 2020 – If you have a child born between 1/9/16-31/8/17 you should make an application for a place in a Nursery Class by Friday, 21 February, 2020.  You can either:
 

–          make an on-line application on Denbighshire County Council’s website

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/education/school-admissions/nursery-places.aspx

–          complete the attached form and send it to the address at the top of the form

–          contact the Schools’ Admissions Department in County Hall, Ruthin (01824 706100)

If you know of someone who isn’t yet a parent at Ysgol Pentrecelyn who has a child in this age group, please forward this information to them.

Yours sincerely

Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon ffurflen-gais-ar-gyfer-lle-mewn-dosbarth-meithrin-2020.pdf
pdf icon nursery-place-application-form-2020.pdf