Nadolig – Christmas

Cofiwch am ein cinio Nadolig ‘yfory. Plant Meithrin i fynd adref am 12:45 ogydd.

Gwisgoedd Sioe Nadolig – Bydd angen pob gwisg yma ar ddydd Llun, Rhagfyr 16eg. Mi fyddwn yn tynnu lluniau ar gyfer rhaglen y sioe.

Remember Christmas dinner tomorrow. Meithrin pupils to be picked up at 12:45 please.

Christmas show clothes – Could all Christmas show costumes/clothes be at school by Monday, December 16th. We will be taking photos for the show programme.

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288