Neges gan Gyngor Sir Ddinbych / Message from Denbighshire County Council

Annwyl rieni,
Wedi ei atodi mae llythyr i rieni gan Gyngor Sir Ddinbych am y dwymyn goch a chlefyd streptococol ymledol.
​ Dear parents,
Attached is a letter to parents from Denbighshire County Council about scarlet fever and invasive streptococcal disease.
Diolch yn fawr,

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Y-Dwymyn-Goch-Scarlet-Fever-letter.pdf