Panto Y Bachgen Bach Gwyrdd Y Bala

Sioe Y Bachgen Bach Gwyrdd 
Rydym wedi trefnu trip i’r Bala i weld sioe ‘Y Bachgen Bach Gwyrdd’ Cwmni Mega dydd Gwener y 16eg o Ragfyr.  Mae cost y tocynnau yn £8 i’w dalu ar ParentPay.  Bydd cost y bws yn cael i’w dalu gan y CRhFfaA o’r arian a godwyd gan Richard Pierce ar ei daith cerdded blwyddyn ddiwethaf.

Profiad gwych i bawb yn y Gymraeg.​

We have arranged a visit to see a Welsh Pantomime in Bala on Friday the 16th December called ‘Y Bachgen Bach Gwyrdd’ produced and performed by Cwmni Mega.  There is a cost of £8 on ParentPay for the ticket, the cost of the bus will be covered be the PTFA from the funds Richard Pierce collected last year from the sponsored walk.

An enjoyable experience for them all.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288