Sports Llanfair / Llanfair Sports

Bydd gan y CRhFfaA stondin yn Chwaraeon Llanfair ddydd Sadwrn yn hyrwyddo ein dathliadau 150, ar y stondin bydd ganddynt gêm sgwâr cant.  Y wobr ar gyfer y gêm hon fydd y Parti Plant 2awr yn Neuadd y Farchnad Rhuthun a gofynnwn yn garedig os fedrwch chi roi unrhyw beth sy’n gysylltiedig â pharti i … Read more

Atgoffa / Reminder – 170196-0108 – TEMPEST ONLINE ORDERS

[email protected]” naturalheight=”399″ naturalwidth=”600″ size=”594247″ id=”img254024″ tabindex=”0″ style=”max-width: 99.9%; user-select: none;” src=”https://ysgolpentrecelyn.cymru/wp-content/uploads/2024/05/pastedImage.png”> From: Jo Blight <[email protected]&gt; Sent: 17 May 2024 10:58 To: Ysgol Pentrecelyn Subject: 170196-0108 – TEMPEST ONLINE ORDERS     Dear Ysgol Pentrecelyn   Re: Group Photographs taken on 1st May 2024   Thanks once again for choosing Tempest Photography. It’s great to see so … Read more

Gwybodaeth / Information

‘Tri Copa Cymru’ i Parkinson’s Cymru Diolch yn fawr i Richard Pierce, Osian a Gwenno Owen, Elliw, Rose, Ynyr, Elen a Gareth Wynne am eu cefnogaeth a’u cymorth i gwblhau’r her ddydd Sadwrn. Gobeithio eich bod yn hoffi eich medal! Hefyd i John Lloyd (John Tacsi) am yrru a rhoi o’i amser dros yr achos … Read more

Cofiwch – Remember

Gwener Gwych – dydd Gwener yma byddwn yn cael prynhawn amgylcheddol yn canolbwyntio ar ddatblygu ein hamgylchedd ein hunain yn gyntaf. Os gwelwch yn dda a all pob plentyn wisgo hen ddillad ar gyfer tacluso a phlannu ac ati. Fantastic Friday – this Friday we will be having an environmental afternoon focussing on developing our … Read more

Gwybodaeth / Information

Gweler nodiadau cyfarfod diwethaf y pwyllgor Dathlu Maes 150 Cyfarfod nesaf 15/5/24 am 5:30. Byddwn yn chwilio am gyfraniadau o gacennau ac ati ar gyfer y stondin gacennau. Benthyg Gazebo’s ar gyfer y dydd Sadwrn ar y maes. Gwirfoddolwyr i helpu gyda gosod, parcio, mynedfa(au), stondinau a chlirio ar ddiwedd y dydd. Please see notes … Read more

Bl 5 a 6 Tenis Year 5 and 6

ER GWYBODAETH Cit Addysg Gorfforol Pecyn bwyd gan Anti Eirian Potel dwr £2? John Taxi yn cludo Helo pawb,   Nodyn i’ch atgoffa am y prif bwyntiau ar gyfer ymgysylltiad Tennis dydd Iau yma yng nghlwb tenis Rhuthun.   •        Ceisiwch gyrraedd am 9:30am fel y gallwn friffio pawb a dechrau arni am 10am. o   Dewch a … Read more

Gwybodaeth – Information

Dathliadau Penblwydd Ysgol Pentrecelyn Am ffordd wych o ddechrau ein dathliadau penblwydd yn 150 nos Wener. Cyngerdd a noson anhygoel diolch eto i bawb soniais i ddydd Gwener. Tempest Bydd Tempest yma bore dydd Mercher (fory) i dynnu llun grwp Bl 6 a llun ysgol arbennig. (GWISG YSGOL YFORY) CRhffaA – ‘Pwyllgor Diwrnod Hwyl’ Bydd … Read more

Gwybodaeth – Information

Dathliadau Penblwydd Ysgol Pentrecelyn Am ffordd wych o ddechrau ein dathliadau penblwydd yn 150 nos Wener. Cyngerdd a noson anhygoel diolch eto i bawb soniais i ddydd Gwener. Tempest Bydd Tempest yma bore dydd Mercher (fory) i dynnu llun grwp Bl 6 a llun ysgol arbennig. (GWISG YSGOL YFORY) CRhffaA – ‘Pwyllgor Diwrnod Hwyl’ Bydd … Read more