Gwybodaeth – Information

Cofiwch am ddigwyddiad ‘Calan Gaeaf’ y GRhFfA ar ddydd Gwener.  Gofynnwn am gyfraniad o £1 neu fwy mewn amlen ogydd. Bydd yr amlenni wedyn yn cael ei rhoi mewn blwch yn y swyddfa i’w sortio ar ôl hanner tymor. Er gwybodaeth – Tempest – lluniau Ysgol – Dydd Llun, Tachwedd 16eg Remember the PTFA ‘Halloween’ day on … Read more

Bag2School

Diolch yn fawr iawn i bawb – £108 gan Bag2School A big thank you to you all – £108 from Bag2School  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

CRhFfA – PTFA

CRhFfA – Calan Gaeaf – PTFA – Halloween Bydd cyfle i’r plant ddod i’r ysgol mewn dillad Calan Gaeaf neu ddillad eu hunain ar ddydd Gwener nesaf, Hydref 23ain. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 ogydd. Yn ystod y prynhawn bydd ‘Beetle drive’ ar gyfer y plant. Bydd y GRhFfA yn darparu gwobrau a … Read more

Brechiad Ffliw/Flu Vacination

Annwyl Rhieni  Er gwybodaeth bydd y plant yn derbyn brechiad ffliw pnawn yfory, Mercher Hydref y 7fed. Dear Parents,  For your information  pupils will receive the Flu Vaccination tomorrow afternoon, Wednesday 7th October.​ Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Dewch i ymuno a ni – Come and join us

Derbyn i ysgol – rhannwch y neges ogydd School admissions – please share the message Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Dewch-i-ymuno-a-ni-Come-and-join-us.pdf

Dysgu o bell/Distance learning

Dysgu o bell Mae dysgu o bell dros gyfnod clo wedi cyflymu’r broses o ail-fodelu gwaith cartref a dysgu adref erbyn hyn. Wythnos yma byddwn yn ail-gychwyn y broses o ofyn i blant CA2 logio mewn i Hwb adref er mwyn derbyn a chwblhau ‘gwaith cartref’. Mi fyddwn hefyd yn cyflwyno/ail-gyflwyno google classroom i blant … Read more