Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

​TRIC A CHLIC Allwch chi sicrhau eich bod wedi lawr lwytho’r ap (Tric a Chlic) er mwyn i’r disgyblion gael ymarfer y llythrennau a’r geiriau ‘melyn’ dros y gwyliau Pasg. Mae llawer o weithgareddau amrywiol ar gael. Cofiwch am SEESAW hefyd. Could you all please download the app (Tric a Chlic) in order that the pupils can … Read more

Llongyfarchiadau/Congratulations

Llongyfarchiadau i Miss Caryl Pughe ar enedigaeth Owen ac Elis – newyddion hyfryd Congratulations to Miss Caryl Pughe on the birth of Owen and Elis – lovely news Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Dathliadau y Pasg/Easter Celebrations

Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth draddodiadol o rowlio wy Pasg dydd Gwener 26ain Mawrth.  Bydd angen i’r disgyblion ddod ac wy wedi ei ferwi yn galed a’i addurno i’r ysgol.  Mi fydd gwobr am yr wy sydd wedi ei addurno orau a hefyd y cyntaf i groesi’r llinell!  Mi fydd y rheol arferol yn ei … Read more

Parent Pay

​Mae ParentPay wedi sortio’r broblem dechnegol gyda thaliad Diwrnod Trwynau Coch. ParentPay have now sorted the technical issue with the donation payment for Comic Relief Red Nose Day. ​  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Cofiwch: Dydd Gwener – Friday

  From: Ysgol Pentrecelyn Sent: 16 March 2021 10:53 To: [email protected] Subject: Dydd Gwener – Friday   Mi fydd dydd Gwener yn ddiwrnod llawn hwyl yma yn Ysgol Pentrecelyn.  Gall y plant wisgo dillad eu hunain neu ddillad sy’n gysylltiedig â’r apêl. Os hoffech gyfrannu at apêl ‘Ddiwrnod Trwyn Coch’ mae yn bosib gwneud ar … Read more

Diwrnod Ysgol – School Day

​Annwyl rieni O ddydd Llun, Mawrth 22ain bydd posib i weithwyr allweddol ddefnyddio Hwb gofal plant yn yr ysgol o 8:30. Bydd y plant yma wedyn yn ymuno a phlant eraill ar y buarth o 8:45. Rydw i’n gobeithio bydd hyn o ddefnydd i rai tan fydd clwb brecwast yn ail-agor ar ôl y Pasg.​ … Read more

Dydd Gwener – Friday

Mi fydd dydd Gwener yn ddiwrnod llawn hwyl yma yn Ysgol Pentrecelyn.  Gall y plant wisgo dillad eu hunain neu ddillad sy’n gysylltiedig â’r apêl. Os hoffech gyfrannu at apêl ‘Ddiwrnod Trwyn Coch’ mae yn bosib gwneud ar ParentPay.​ Friday will be a day full of fun here at Ysgol Pentrecelyn.  The children may wear their … Read more

Gwybodaeth – Information

​​ Annwyl rieni Braf oedd gallu croesawu mwy o blant yn ôl i’r ysgol heddiw, ond nid pawb eto yn anffodus. Yn dilyn yr e-byst ddoe hoffwn gadarnhau bod 8 plentyn ac un aelod o staff yn hunan-ynysu (plant a staff yn ein Hwb gweithwyr allweddol yn neuadd yr ysgol). Rydym wedi dilyn pob canllawiau … Read more

Pwysig/Important

​Plîs gwiriwch eich ebost os gwelwch yn dda. Please check your emails as soon as possible.   Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Pawb yn dychwelyd – All pupils returning

​​Annwyl rieni Braf yw gallu cyhoeddi bod Plant CA2 yn dychwelyd dydd Llun nesaf – Mawrth 15fed. Bydd cael teulu Pentrecelyn yn ôl at ei gilydd eto yn wych. Bydd cyfarfod dosbarth CA2 ar Teams eto yfory (1:30). Er hyn, gydag ond pythefnos tan wyliau Pasg rydym am ddychwelyd yn raddol a gofalus. Addysg Gorfforol – … Read more