Llythyr 2/12/19 Letter

Annwyl rieni Panto Arwyr – Cawsom brynhawn i’w gofio dydd Gwener. Hefyd, stori yn agos iawn at ein calon yma. Diolch eto i’r GRhFfA am gyfrannu.  Ymddiheuriadau bod taliad £5 CA2 ddim wedi ymddangos ar Parentpay, mae wedi’i ychwanegu erbyn hyn.  Bydd plant Meithrin yn mynd i weld sioe Cyw gyda chriw Ti a Fi … Read more

Meithrin Medi 2020 – Nursery September 2020

Annwyl Rieni Plant i ddechrau’r Dosbarth Meithrin Medi 2020 – Os oes gennych blentyn gafodd ei eni rhwng 1/9/2016-31/8/2017 mae gofyn i chi wneud cais am le mewn Dosbarth Meithrin erbyn dydd Gwener, Chwefror 21, 2020.  Gallwch naill ai: –          wneud cais arlein ar wefan Cyngor Sir Ddinbych – https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx –          cwblhau’r ffurflen sydd wedi’i hatodi i’r ebost … Read more

PANTO

Cofiwch – Panto ‘fory. Cinio cynnar a gwisg ysgol plîs. Remember – Panto tomorrow. Early lunch and school uniform please. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Bag2School

Rydym wedi derbyn £111.60 gan Bag2School. Diolch i bawb. We have received £111.60 from Bag2School. Many thanks to everyone.  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

‘Arwyr’ Theatr y Stiwt 29.11.19

Annwyl Rieni Bag2School – Diolch i’r rhai sydd wedi dod â bagiau o ddillad i’r ysgol yn barod.  Bydd y casgliad bore fory, felly, os oes gennych fwy o fagiau, cofiwch ddod â nhw i’r ysgol yn y bore.  Diolch. Panto Stiwt – Nodyn i’ch atgoffa fod y plant i gyd (ar wahân i’r Meithrin) yn mynd i Theatr y Stiwt, … Read more

Lluniau Tempest Photographs

Annwyl Rieni Bydd archebion lluniau Tempest yn mynd ffwrdd bore Mercher yma, Tachwedd 27.  Felly, os ydych am archebu, cofiwch ddychwelyd yr amlen efo’r archeb a’r arian erbyn hynny os gwelwch yn dda. Yn gywir Andrew Evans Dear Parents Tempest photo orders will be going off this Wednesday morning, 27 November.  Therefore, if you wish to order, … Read more