Pwysig Clwb Celyn – Important Clwb Celyn

Annwyl rieni Bydd Clwb Celyn yn cau am 4:30 o heno ymlaen tan ddiwedd tymor. Ymddiheuriadau am hyn ac am y fyr rybudd. Plîs cysylltwch â mi os oes angen help. Dear parents Clwb Celyn (after-school Club) will close at 4:30 from tonight onwards until the end of term. Apologies for this and the short notice. … Read more

Pwysig Sioe Nadolig – Important Christmas Show

Annwyl rieni Oherwydd y sefyllfa bresennol ac yn dilyn sgyrsiau helaeth, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd o ganslo ein sioe fyw o flaen cynulleidfa yn Llysfasi eto eleni.  Rydym yn andros o siomedig, yn enwedig dros y plant a chi fel rhieni a chymuned Pentrecelyn. Rydym yn gobeithio eich bod yn deall ac yn diolch … Read more

Gwisgoedd Angylion (Cyfnod Sylfaen) – Angel Costumes (Foundation Phase)

Annwyl Rieni, Oes ganddoch chi wisg Angel sydd yn rhy fach erbyn hyn y gallwn eu benthyg ar gyfer y sioe Nadolig eleni. Gallwn ninnau ganolbwyntio ar wisgoedd yr Angylion bach eraill wedyn. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr.  Dear parents, Do you have any Angel costumes we could borrow from previous years that no longer fit. We can then use these while sorting out all the … Read more

Dyddiadau Nadolig – Christmas dates

Annwyl rieni Rydyn ni wedi bod braidd yn gyndyn o rannu trefniadau a dyddiadau Nadolig gyda chi hyd yn hyn oherwydd rhesymau amrywiol. Er hyn, mae o ond yn deg i chi gael gwybod ein cynlluniau, er y byddant o bosib, yn gallu newid! Byddaf yn ysgrifennu atoch gyda mwy o fanylion am drefniadau ar gyfer ein sioeau Nadolig, gydag o … Read more

Diolch

​Diolch o galon i Osian am helpu yn yr ardd yn dilyn y storm dros y penwythnos. Many thanks to Osian for helping in the school garden following damage from the storm over the weekend. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Pwysig / Important

Os gwelch yn dda gwnech chi wyrio eich e-byst mae neges pwysig wedi mynd allan. Please can you look at your emails an important message has ben sent by school. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288