Diweddariad – Update

Annwyl rieni Gobeithio bod pawb wedi setlo yn ôl i ryw fath o drefn yn dilyn y gwyliau hanner tymor wythnos ddiwethaf. Bydd cyfle arall i rai ohonoch na alwodd heibio i dderbyn mwy o waith cyn y gwyliau yn fuan. Yn y cyfamser, mae yna waith ar Hwb (J2Homework) i blant CA2 a llawer … Read more

Diweddariad – Update

Annwyl rieni Gobeithio bod pawb yn iawn. Roeddwn yn falch bod rhai ohonnoch wedi galw draw i gasglu mwy o becynnau gwaith papur heddiw. Gai atgoffa chi i gadw llygad ar Trydar am fwy o syniadau os oes angen. Cofiwch mae hi’n wythnos hanner tymor wythnos nesaf ac mi oedden ni i gyd yn edrych ymlaen at ‘Steddfod yr Urdd. … Read more

Pecynnau gwaith – Work packs

Annwyl rieni Bydd cyfle arall i rai ohonnoch sydd eisiau mwy o becynnau gwaith papur wythnos nesaf. Bydd cyfle i chi ddod draw ar b’nawn Iau, Mai 21ain rhwng 1 a 2 yp. Yn y cyfamser, cofiwch am J2homework, Hwb a llawer o adnoddau a syniadau eraill rwyf wedi rhannu. Cymwch ofal. Dear parents There … Read more

Cymorth Hwb Support

Dyma linc i dudlaen ddefnyddiol yn Hwb sy’n cynnwys fideos ynglŷn â defnyddio yr offerynau dysgu o bell sydd ar gael yno. Mae yna adran ar gyfer arweinwyr Ysgol , staff Ysgol ac ar gyfer rhieni. Hyfforddiant i bawb ar b’nawn gwlyb! hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/offer-dysgu-o-bell-drwy-hwb/ Here is a link to a useful page on Hwb to support … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Gobeithio bod pawb yn iawn ar ddechrau wythnos newydd arall. Roeddwn yn falch bod gymaint ohonnoch wedi galw draw i gasglu mwy o becynnau gwaith papur wythnos diwethaf. Gai atgoffa chi i gadw llygad ar Trydar am fwy o syniadau os oes angen. Diolch hefyd i chi am eich adborth. Roeddwn yn falch hefyd ein bod wedi … Read more