Llanbenwch

Rydym yn hynod o falch clywed fod ein cymdogion yn Llanbenwch wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr ‘Rural Enterprise’ yn y Country Alliance Awards ac wedi cyrraedd y rownd terfynol. Os hoffech bleidleisio dilynwch y linc isod. We are pleased to hear that our neighbours in Llanbenwch have been nominated for a ‘Rural Enterprise’ award in … Read more

Eisteddfod yr Urdd 2024 (PWYSIG/IMPORTANT)

​​​​Rydym wedi derbyn yr e-bost yma gan yr Urdd gyda dyddiadau pwysig.  Erbyn hyn rydym wedi llwyddo i gael copïau o’r darnau unigol, gadewch i ni wybod os ydych angen copïau.​ We have received the following email from the Urdd with some important dates.  We now have copies of all of the individual pieces, please let … Read more

Gwneud cais am le – Meithrin a Derbyn – Applying for a place – Nursery and Reception

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yn 2024. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yw 16 Chwefror 2024, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 7 Mai 2024. https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx PWYSIG – Rhaid gwneud cais am le yn y dosbarth derbyn hyd yn oed os … Read more

Gwybodaeth / Information

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso yn ôl i’r Ysgol.  Braf oedd gweld wynebau hapus yn dychwelyd yn ôl i’r ysgol bore yma.   Gobeithio eich bod wedi gweld yr erthygl yn ‘Denbighshire Free Press’ am y gwaith eco sydd wedi bod yn cael ei wneud yn yr ysgol yn ddiweddar. Welcome back and a Happy New Year.  It was lovely … Read more