Dyddiadau – Dates

Annwyl rieni/Dear parents Gweler ambell ddyddiad i’ch dyddiadur isod – Please find some dates for your diaries below. Cyfarfodydd anghenion dysgu ychwanegol i rieni– Ebrill 8fed a 10fed (gwahoddiad) Additional learning needs review and support meeting for parents – April 8th and 10th  (invite) Nosweithiau agored i rieni – Ebrill 30ain a Mai 1af Open evening for Parents – … Read more

Eisteddfod Cylch

Pob lwc i blant Pentrecelyn sydd yn cystadlu yfory. Good luck to Pentrecelyn pupils competing tomorrow.

CA2/KS2: Eisteddfod

Amgaeaf y cylchlythyr diweddaraf I attach our latest newsletter Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Mawrth-11-2019.pdf