Ymweliad – Fferm Llysfasi – Visit

Bydd disgyblion Derbyn i flwyddyn 6 yn ymweld â fferm Llysfasi pnawn fory (dydd Mercher 7fed Mehefin).  Pawb i wisgo wellies neu hen esgidiau rhag ofn iddynt faeddu.​ Myfyrwyr Coleg Cambria sydd yn trefnu’r gweithgareddau.
Bydd ymarfer corff pnawn dydd Gwener wythnos yma.

Reception to Year 6 pupils will be visiting the farm at Llysfasi tomorrow afternoon (Wednesday 7th June).  Everyone to wear wellingtons or old shoes.

The activities will be organised by the Coleg Cambria students.

PE will now take place on Friday afternoon.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288