Stiwardio – Cneifio Llysfasi: Stewards – Llysfasi Shearing

Diolch o galon i bawb sydd wedi bod yn brysur yn trefnu a chyfarfod ar gyfer y digwyddiad hwn.
Many thanks to those who have been busy organising and meeting for this event.

Mae dal angen stiwardiaid a thipyn o Fôn braich i helpu yn hwyrach yn y dydd/nos. Os allwch chi helpu mi fyddan yn ddiolchgar iawn. Plîs cysylltwch â’r ysgol neu Caryl/Elliw.

They still require stewards and help later in the day and evening. If you can help in anyway it would be appreciated.
Please contact the school or Caryl/Elliw.

  Diolch eto

Mr Evans ac Anti Jemma
ar ran yr Ysgol a Chylch Meithrin