Nofio – Swimming

Annwyl rieni/Dear Parents

Rydym am geisio fynd i nofio ‘fory! Dyma fydd ein sesiwn olaf am y flwyddyn academaidd yma.

We will hopefully be Swimming tomorrow! This will be our last session for this academic year.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288