Nofio / Swimming

Bydd nofio yn parhau fel yr isod gan gychwyn ‘fory. Bydd gwersi gemau gyda’r Urdd yn parhau pob dydd Mercher.

Swimming will continue as below from tomorrow.
Games lessons with the Urdd will continue every Wednesday.
4/5/23
18/5/23
HANNER TYMOR
8/6/23
22/6/23
6/7/23

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Ysgol Pentrecelyn
Sent: 03 May 2023 09:55
To: School Says ([email protected])
Subject: Nofio / Swimming
 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288