Nofio / Swimming

Bydd nofio yn parhau fel yr isod gan gychwyn ‘fory. Bydd gwersi gemau gyda’r Urdd yn parhau pob dydd Mercher.

Swimming will continue as below from tomorrow.
Games lessons with the Urdd will continue every Wednesday.
4/5/23
– 18/5/23