Noson wybodaeth yn fuan – Information evening soon

Annwyl rieni

Er gwybodaeth:

Byddem yn cynnal noson i rannu gwybodaeth ynglyn â’r Cwricwlwm newydd, hybu darllen a gwaith cartref yn fuan. Bydd y digwyddiad yn neuadd yr ysgol gyda chyfleusterau gwarchod plant os bydd angen. Mi fyddem yn cadarnhau y dyddiad yn fuan.

 

Hefyd, gallaf ond annog y llyfr yma i rywun sydd angen syniadau a strategaethau er mwyn ymarfer sgiliau sylfaenol adref!

(Taking the Hell out of Homework by Neil Mackay)

Dear parents

For your information:

We will be holding an evening to share information regarding the new Curriculum, reading strategies and homework soon. The evening will be held in the school hall with child care facilities available if needed. We will confirm the date asap.

Also, I can only recommend this book for anyone who wants ideas and strategies to practise basic skills at home!

(Taking the Hell out of Homework by Neil Mackay)

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288​