Nosweithiau Rhieni / Parents Evening

​Noson Rieni / Parents Evening

Annwyl Rieni 

Bydd nosweithiau rhieni yn cael eu cynnal nos Lun 8fed Tachwedd, nos Fawrth 9fed Tachwedd a nos Fercher 10fed Tachwedd rhwng 3:30yp a 5:30yp.  
Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r ysgol i drafod wyneb yn wyneb, ond hefyd fydd opsiwn o drafodaeth dros y ffôn os ydi hyn yn fwy cyfleus.  Er mwyn paratoi amserlen rydym yn gofyn i i chi ymateb i’r e-bost yma drwy ddweud os ydych am ddod i’r ysgol neu eisiau galwad ffôn a hefyd dweud pa noson ac amser sydd fwy cyfleus.
Rydym angen ymateb i’r e-bost yma erbyn 12:00 dydd Gwener fan bellaf.  Mi fydden wedyn yn gallu cadarnhau’r trefniadau pnawn dydd Gwener.

Dear Parents 

We will be holding Parents Evening Monday 8th November, Tuesday 9th November and Wednesday 10th November between 3:30pm and 5:30pm.

We would welcome the opportunity to meet with you face to face once again, however there will be an option of a telephone call if that is more suitable.  Therefore to aid organisation could you please respond to this email stating your preference and also which date and approximate time is best.

Could you please respond Friday 12:00 at the latest, we will then confirm your date and time Friday afternoon.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288