Newid – Canllawiau coronofeirws – Change – Coronavirus guidance

Annwyl rieni

Gweler newid isod er gwybodaeth:

Mae gan rywun yn fy nghartref symptomau coronafirws neu maent wedi profi’n bositif am coronafirws. Beth ddylwn i ei wneud?

Gofynnir i oedolion sydd wedi’u brechu’n llawn a phlant a phobl ifanc rhwng 5 ac 17 oed hunan-ynysu nes eu bod wedi derbyn prawf PCR negyddol os oes gan rywun yn eu cartref symptomau neu wedi profi’n bositif ar gyfer Covid-19.​

Dear parents 

Please find a recent change for your information:

​Someone in my household has coronavirus symptoms or has tested positive for coronavirus. What should I do?

Adults who are fully vaccinated and children and young people aged 5 to 17 will be asked to self-isolate until they have received a negative PCR test if someone in their household has symptoms or tests positive for Covid-19.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288