Panto – Y Bachgen Bach Gwyrdd – Bala

(Plant Meithrin – Blwyddyn 6)
(Nursery – Year 6 pupils) 16/12/22
Bydd y bws yn gadael yn brydlon am 9:05
The bus will be leaving promptly at 9:05

Cawn ddod a bag bach o fferins os dymunir a photel dwr ysgol
They may bring a little bag of sweets if they wish and school water bottle

Gwisg Ysgol ogydd
School uniform please

Byddwn yn cael pecyn cinio ar ôl dychwelyd yn ôl i’r ysgol.

They will have a packed lunch when returning back to school.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288