Gwybodaeth gan y Sir / Information from DCC

Annwyl rieni,
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gofyn i ni rannu’r posteri wedi eu hatodi gyda rhieni.
Diolch yn fawr,

Dear parents,
Denbighshire County Council have asked us to share the attached posters with parents.
Diolch yn fawr,

​ 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon iGAS-and-Scarlet-fever-CYM.pdf
pdf icon iGAS-and-Scarlet-fever-ENG.pdf