Parti Canu

Parti Canu (disgyblion Eithin i gyd)
Nodyn bach i’ch atgoffa cyfarfod yn y cyntedd Ysgol Brynhyfryd am 2:30 i ymarfer gyda Robat Arwyn, gwisg ysgol os gwelwch yn dda.        

Parti Canu (all of dosbarth Eithin)

​Note to remind you that we are meeting at 2:30 in the foyer of Ysgol Brynhyfryd to practice with Robat Arwyn, school uniform to be worn please.

Jan Wilson Jones 

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288