Bl 4, 5 a 6 Pêl-droed URDD Football Yr 4, 5 and 6

Annwyl rieni
Bydd eich plentyn yn cystadlu mewn twrnament pêl-droed cymysg yr Urdd yfory – Dydd Mawrth, Mawrth 7fed (Clwb Pêl droed Rhuthun)
Bydd angen pecyn bwyd a diod ogydd.
Byddwn yn dod a chit adref gyda nhw heddiw.
Bydd angen tracwisg/hoodie cynnes hefyd.​

Your child will be taking part in the Urdd mixed football tournament tomorrow, Tuesday, March 7th (Ruthin Football Club).

They will need a packed lunch and drink please.

They will bring the kit home with them today.

They will also need a tracksuit and/or warm hoodie etc.

If you have any spare shin pads please bring them along.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288