Parti Nadolig – Christmas Party

Annwyl rieni

Bydd Parti Nadolig Ysgol Pentrecelyn ar b’nawn Gwener, Rhagfyr 20fed. Croeso i’r plant wisgo dillad parti ar y diwrnod yma. Croeso hefyd i blant Meithrin ymuno a ni am 1:30.

Diolch o galon am eich cefnogaeth i’n Ras Ceirw a diwrnod siwmperi Nadolig yn ddiweddar. Mae’n cael ei werthfawrogi, yn enwedig ar adeg mor ddrud o’r flwyddyn.

Rydym yn barod i’ch diddanu nos ‘fory am 6 o’r gloch ar ôl ‘dress rehersal’ llwyddiannus p’nawn ‘ma. Pawb i gyrraedd Llysfasi yn eu gwisgoedd am 5:30 ogydd.

Dear parents

Ysgol Pentrecelyn Christmas party will be held on Friday afternoon, December 20th. The children are welcome to wear party clothes on this day. Meithrin pupils are welcome to join us at 1:30.

Many thanks for your support to the Rudolph Run and Christmas Jumper day recently. It is much appreciated at such an expensive time of year.

We are ready to entertain you tomorrow night at 6pm following a successful ‘dress rehearsal’ today. All the children to arrive at Llysfasi in their show clothes/costume at 5:30 please.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288