Ras Ceirw a Diwrnod Siwmperi Nadolig – Rudolph Run and Christmas Jumper day.

Cofiwch am y Ras Ceirw o gwmpas yr ysgol ‘fory. Bydd angen i’ch plentyn wisgo dillad sydd yn addas ar gyfer rhedeg (dim gwisg ysgol!)

Dim gwisg ysgol ar ddydd Gwener chwaith wrth i ni wisgo siwmper neu rhywbeth Nadoligaidd.

Bydd cyfraniadau ar gyfer Hospis Ty’r Eos ac Achub y Plant.

Remember about our Rudolph Run tomorrow. The children will need to wear clothes appropriate for running (No school uniform!)

No school uniform on Friday either as we support the Christmas jumper day. They can wear anything Christmassy if they wish.

Two good causes in Nightingale House and Save the Children.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288