Pel Droed – Sports Llanfair – Football (Bl 4,5 & 6 – Yrs 4,5 & 6)

Bydd ymarfer Pêl Droed nos Iau yma (25/5/2023) ar ôl ysgol i’r rhai sydd yn gallu aros i baratoi at sports Llanfair. Cyfle i Osian Gruffydd baratoi tîm Pentrecelyn.  Bydd Osian fel llynedd yn gyfrifol am y  Tîm Pêl Droed ​ar y diwrnod.
Fedrwch chi gadarnhau os ydych yn gallu chwarae ar ddydd Sadwrn fel bod Osian yn gwybod.
Mae copi o’r rhaglen wedi ei atodi gyda threfn y pnawn.​

There will be football practice on Thursday evening after school  for those who can stay to prepare the Team for Llanfair Sports.  Osian Gruffydd has kindly agreed to prepare the team this Thursday and manage the team on Saturday again this year.

Could you pleas confirm that you are able to play on Saturday for Osian to have numbers.

A copy of the sports programme is attached to this email with details of events of the afternoon.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon 20230519140214181.pdf