Pentre Peryglon – Danger Point

Cofiwch am ymweliad Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6 ‘fory. Gwisg ysgol. Pecyn bwyd Anti Eirian neu o adref.
Remember our visit to Danger Point tomorrow for Reception to Year 6 pupils. School uniform. Packed lunch from home or Anti Eirian.