Poster Marchnata – Marketing Poster

Annwyl rieni

Dyma boster Marchnata Ysgol Pentrecelyn. Fel y dywedodd Gwion Lewis yn ein noson arbennig yn ddiweddar ‘Mae’r plant yn lwcus cael dod i Ysgol Pentrecelyn’. Buasai yn braf rhoi y cyfleoedd a gofal yma i fwy o blant yr ardal. Lledaenwch ein neges a diolch am eich cefnogaeth.

Dear parents

This is our recent Marketing poster. As Gwion Lewis stated in our special evening recently ‘The children are lucky to come to Ysgol Pentrecelyn’. It would be great to give the same opportunities and care to other children in the area. Please share our message and thanks for your support.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Poster-Marchnata-Pentrecelyn.pdf