Dydd Gwener – Friday

Annwyl rieni

Gall y plant wisgo dillad eu hunain ar ddydd Gwener a dod a thegan/gêm os y dymunir (Dim ffônau!).

Bydd disgo a donut yn y p’nawn i ddathlu!

Mae ein sioe ‘Mae gan blant Ysgol Pentrecelyn dalent’ yfory. Byddwn yn diweddaru yr Ap yn ystod y dydd.

Dear parents 

The children may wear their own clothes on Friday and bring a toy/game if they wish (No phones!).

We will be having a disco and a donut in the afternoon to celebrate!

Our Pentrecelyn’s got talent show is tomorrow. We will update you during the day on the App.

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288