PWY DI PWY? WHO IS WHO?

Annwyl Rieni Dosbarth Llywelyn ac Eithin,

Fel rhan o’n thema Fi ‘di Fi yn Nosbarth Llywelyn, gofynnwn yn garedig i bawb ddod a llun ohonynt yn fabi i’r ysgol. Byddwn yn gwneud gwahanol weithgareddau difyr a hwyliog megis dyfalu pwy di pwy. Rydym yn edrych ymlaen i weld y lluniau. 

Diolch yn fawr iawn,

Miss Llywelyn

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dear Parents of Dosbarth Llywelyn and Ethin,

As part of our This is me theme in ‘Dosbarth Llywelyn’, we kindly ask everyone to bring a photo of themselves as a baby to school. We will be doing different entertaining and fun activities such as guessing who is who. We are looking forward to seeing the photos.

Diolch yn fawr iawn,

Miss Llywelyn​