PWYSIG Rhaglen Newydd Eisteddfod Ddawns


From: Ioan Rees <[email protected]&gt;
Sent: 21 March 2023 10:43
To: Dinbych
Subject: Rhaglen Eisteddfod Ddawns
 

Bore da,

Ar ol llawer o bwyso a mesur, mae Rhaglen yr Eisteddfod Ddawns nawr wedi cael ei adolygu a’i newid.

Mae’r rhaglen newydd wedi cael ei atodi yn yr ebost hon.

Ni fydd modd newid yr amserlen mewn unrhyw ffordd o hyn ymlaen oherwydd bod angen bwrw ymlaen hefo’r trefniadau terfynol.

Os oes unrhyw gwestiynau ynglyn a nos fory, mae croeso i chi gysylltu.

Cofion cynnes,

Ioan

Good morning,

After much consideration, the Dance Eisteddfod Program has now been reviewed and changed.

The new program has been attached in this email.

It will not be possible to change the timetable in any way from now on as we need to go ahead with the final arrangements.

If there are any questions about tomorrow night, please feel free to get in touch.

Warm regards,

Ioan

Ioan Wynne Rees

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Community Officer | Uned 2 Tŷ Panton | Neuadd Panton | Dinbych | LL16 3TL

01745 818603

07976003325

[email protected]

image001.png

pdf icon Rhaglen-y-Dydd-DAWNS-RHANBARTH.pdf